Podpořit

Naše projekty

Hlavním posláním Nadačního fondu Srdce na dlani je pomoci dětem v dětských domovech přes jejich nemilosrdný osud prožít šťastné dětství, plně se integrovat do společnosti a vychovat z dětí sebevědomé a samostatné osobnosti, které po opuštění domova dokáží čelit nástrahám života.

Motivační program

Motivační program

Záměrem Motivačního programu je vedení dětí k větší zodpovědnosti ve studiu, v přístupu ke svým spolužákům, kamarádům a ke svému okolí. Děti jsou hodnoceny systémem bodování ve třech kategoriích – komplexní školní úspěšnost, mimoškolní aktivity a chování, a za dosažené výsledky obdrží finanční odměnu.
Pomáhejte motivovat děti k lepším výkonům s námi! Přispějte do Motivačního programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100% této částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu!
Více o projektu
Projekt prázdninové praxe

Projekt prázdninové praxe

Cílem projektu, který byl spuštěn r. 2009 poprvé, je pomoci připravit děti na přechod ze školního prostředí do praktického pracovního života. Projekt si klade za cíl vést děti k pochopení osobní zodpovědnosti za prosazení se v životě a podpořit je v získání pracovních návyků. Neméně důležitý je sociální kontakt v prostředí, se kterým děti nemají v rámci svého pobytu v dětském domově možnost se setkat.
Více o projektu
Projekt pedagogicko-psychologické péče

Projekt pedagogicko-psychologické péče

Tento projekt je realizován pravidelně či dle situace v každém domově návštěvou pedagogicko-psychologického poradce či psychologa. Důraz je kladen na individuální přístup a maximální možnou flexibilitu projektu dle aktuálních potřeb dětí či personálu domova.
Více o projektu
Projekt Rok poté…

Projekt Rok poté…

Období odchodu dospívajícího z dětského domova (18 – 26 let, dle délky studia) je pro mladé lidi v ústavní výchově jedno z nejkrizovějších. Velmi často nedisponují potřebnými znalostmi a dovednostmi pro samostatný život, neorientují se v ekonomické, úřední či právní problematice, nemají finanční prostředky (maximální odchodné z domova činní nenárokových 15.000 Kč), nemají zajištěno bydlení, práci, nemají žádné blízké ani potřebné kontakty…
Více o projektu
Podpora na odchodnou až 15 000 Kč

Podpora na odchodnou až 15 000 Kč

Mladí dospělí mají možnost požádat správní radu nadace o příspěvek na odchod z DD až do výše 15.000 Kč. Podmínkou je ukončené střední vzdělání (výuční list nebo maturita), dobré chování v průběhu pobytu v domově a podaná žádost k rukám ředitelky nadačního fondu Srdce na dlani. Správní rada rozhodne zda a v jaké výši žadatel příspěvek obdrží.
Kroužkovné

Kroužkovné

Mimoškolní činnosti jsou nadačním fondem Srdce na dlani velmi podporovány a tvoří jeden z pilířů její pomoci v domovech. Nadace proplácí dětem kroužkovné včetně všech potřebných pomůcek. Není důležité, zda má dítě či dospívající zájem sportovní, hudební nebo jakýkoliv jiný. Důležité je, aby vhodným způsobem využívalo svůj volný čas a aby jej tato činnost bavila!
Projekt Stipendium

Projekt Stipendium

Projekt Stipendium je zacílen na finanční podporu dospívajících od 15 let věku a na získání či prohloubení předem vytipovaných v životě uplatnitelných dovedností dětí. Projekt probíhá korespondenční formou pravidelně každý měsíc.
Více o projektu
Víkendové workshopy

Víkendové workshopy

Jedná se zpravidla o sobotní jednodenní setkání dětí od 15 let s týmem SND a mentory či školiteli. Cílem projektu je nejen strávit příjemné společné chvíle, ale především se něco praktického naučit, a to zážitkovou formou. Tématy budou: sociální dovednosti, finanční gramotnost, pracovní pohovor, komunikace, exkurze do pracovních provozů apod. Lektoři budou z řad SND nebo odborníci z různých profesí a jelikož už cesta je cíl, děti se budou do Prahy z DD a zpět dopravovat samostatně.
Podpora bydlení

Podpora bydlení

Podpora bydlení se týká všech mladých dospělých s ukončeným středním vzděláním (učiliště, SŠ), opouštějících prostředí dětského domova. Cílem projektu je poskytnout možnost klidnějšího a plynulého „rozjezdu“, čas pro hledání vhodného zaměstnání a čas pro „rozkoukání se“. Podmínkou je pouze aktivní spolupráce se SND.
Více o projektu

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům