Podpořit

Projekt Rok poté…

Projekt Rok poté…
Období odchodu dospívajícího z dětského domova (18 – 26 let, dle délky studia) je pro mladé lidi v ústavní výchově jedno z nejkrizovějších. Velmi často nedisponují potřebnými znalostmi a dovednostmi pro samostatný život, neorientují se v ekonomické, úřední či právní problematice, nemají finanční prostředky (maximální odchodné z domova činní nenárokových 15.000 Kč), nemají zajištěno bydlení, práci, nemají žádné blízké ani potřebné kontakty…

Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je co nejvíce usnadnit těmto mladým lidem vstup do reálného života za zdmi dětského domova a poskytnout jim co nejširší možnou podporu po jejich odchodu, jelikož dětský domov z legislativních důvodů tuto funkci zastávat nemůže.

Do projektu se může zapojit kdokoliv, kdo ukončuje pobyt v dětském domově, komu se samostatný start do života nepodařil a kdo je ochotný splnit následující podmínky:

Podpora stojí na těchto pilířích:

 • aktivní přístup jedince k ovlivnění své životní dráhy a k osamostatnění se
 • pravidelný a aktivní kontakt mezi mladým dospělým v programu a nadačním fondem
 • skutečná snaha o získání adekvátního zaměstnání
 • vyhýbání se kriminální činnosti, drogám apod.
 • pobyt v Praze není podmínkou, ale vzhledem k sídlu nadace je výhodou pro užší spolupráci

Co nadační fond Srdce na dlani mladým lidem odcházejícím z dětského domova nabízí:

 • individuální přístup ke každé osobnosti, respektování přání a svobodných rozhodnutí jedince
 • materiální, finanční i nehmotnou podporu
 • spolupráci s neziskovými subjekty pro zajištění dostupného a kvalitního ubytování (Centrum Sámovka)
 • spolupráci při hledání zaměstnání (projekt centra Letní dům v Praze, oslovování parterů a podporovatelů nadace), aktivní pomoc s vyhledáním volných pozic apod.
 • poradenskou péči – pomoc při sepsání životopisu, pomoc při přípravě na pohovor, zprostředkování kontaktů, pomoc v právní a úřední administrativě (úřad práce, placení povinných odvodů, apod.), pomoc v krizových situacích
 • péči psychologického poradce
 • „obyčejné“ lidské pochopení a zázemí

Co nadační fond od klientů zapojených do programu požaduje:

 • chuť učit se novým věcem a vůli aktivně ovlivnit svůj osud
 • mezilidskou slušnost – dochvilnost, dodržení slova, plnění vzájemně domluveného
 • udržování aktivního kontaktu s nadačním fondem

Do projektu se můžete přímo i nepřímo zapojit prostřednictvím projektu Podpořte úspěšný start do života! 

 

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům