Podpořit

Partnerské domovy

Dětský domov Litoměřice

Litoměřice, jako třetí domov v pořadí, prošel pečlivým výběrem nadačního fondu. Byly zmapovány aktuální potřeby, důraz byl kladen na navázání úzké spolupráce s vedením, řešení aktuální problematiky domova. Podařilo se také velmi aktivně zapojit zaměstnance do realizovaných projektů.
Více informací

Detský domov Tisá

S dětským domovem v Tisé začal nadační fond Srdce na dlani spolupracovat již v roce 2003. Domov byl v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Později se činnost Srdce na dlani zaměřila na vytvoření a realizaci projektů. Tento domov byl prvním, kde byl zaveden Motivační program.
Více informací

Dětský domov Zruč nad Sázavou

Dětský domov ve Zruči nad Sázavou je zatím nejnovějším domovem, který byl do programu péče zařazen. Plné zapojení domova do programů nadačního fondu Srdce na dlani je datováno na září 2014, a to v projektech Motivační program, Pedagogicko-psychologická podpora, Rok poté a Pomoz mu do života
Více informací

Dětský domov Černá Voda

Dětský domov Černá voda se nachází v malebném prostředí Jeseníků, uprostřed krásné přírody, kde ale chybí občanská vybavenost. Možnosti domova využívat aktivní sponzoring jsou díky hůře dostupné lokalitě omezeny. Pomoc nadačního fondu Srdce na dlani zaměřená na jejich zařazení do běžného života po opuštění domova přináší po dlouholeté spolupráci velmi optimistické výsledky.
Více informací

Dětský domov Krásná Lípa

Nejnovější domov, který byl přizván ke dlouhodobé spolupráci. Jedná se o menší domov rodinného typu, kde způsob života dětí je přizpůsoben modelu fungování v rodině. Společně s vedením domova byl zaveden r. 2008 projekt Pedagogicko-psychologická péče a supervize vychovatelů.
Více informací

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům