Podpořit

Kdo jsme

Naším cílem je pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci „něčeho dosáhnout“, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů.

Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu i po jejich odchodu z domova do reálného života „tam venku“! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá!

Historie

Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer Czech v roce 2003, která přijala záštitu nad Dětským domovem Tisá. Domov byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, rozvést rozsáhlou počítačovou síť včetně počítačů a dalšího vybavení v celkové hodnotě cca 4.000.000,- Kč.

O rok později, roku 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila firma Oracle Czech. Společnost Oracle obdobným způsobem dlouhodobě podporovala Dětský domov Černá Voda, kde kromě materiální podpory, obnovení vybavení a příspěvků dětem na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytvářela zajímavé víkendové programy. Díky dlouhodobé spolupráci a zkušenostem lze dnes směle říci, že se podařilo stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá a Černá Voda téměř rodinné prostředí.

Hlavní pilíře naší podpory

Patron

Jitka Kocurová

Patronka Srdce na dlani

Nar. 1979 ve Vlašimi. Vystudovala střední školu dopravního letectví. Již 20 let se pohybuje v českém showbusinessu jako modelka, herečka a moderátorka. Patronkou a velkou fanynkou nadačního fondu Srdce na dlani je téměř od jeho vzniku. Do vínku jí byl dán neutuchající optimismus a velké srdce. Miluje golf, jízdu na koni, lyžování. V současné době je na mateřské dovolené. Má dvě děti a jednoho manžela :-)

Správní rada a řídící výbor

Vít Šubert
Vít Šubert CEO & Co-Founder, UP21

Nar. 1970 v Praze. Více než 25 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době působí jako CEO & Co-Founder ve společnosti UP21. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je členem správní rady fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného pro děti z dětských domovů, který funguje již od roku 2004 a tvoří základ poslání nadačního fondu. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 120 dětí nepřímo v DD :-)

Jiří Kysela
Jiří Kysela Managing director, Dell Computers

Narozen 1955 v Praze, po úspěšné kariéře programátora působí už více než 25 let v různých manažerských pozicích v IT a telekomunikacích. V současné době je generálním ředitelem společnosti Dell Česká republika, společnosti, která stála u zrodu nadačního fondu Srdce na dlani a po celou dobu jeho působení ho aktivně podporovala. V současné době se v roli člena správní rady zaměřuje jak na získávání dalších partnerů nadačního fondu, tak i na podporu hlavních programů nadačního fondu a v neposlední řadě na zapojení co nejširšího okruhu pracovníků Dell ČR do aktivní podpory dětí v patronátním dětském domově. Je ženatý a má tři děti.

Michaela Horáčková
Michaela Horáčková Channel Account Manager, Dell Computers

Narozena 1979 v Praze, kde studovala Hotelovou školu a později dálkově Anglistiku. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Dell, kde kromě práce v sales měla možnost strávit 3 roky na “ozdravném pobytu” J  jako asistenka GM Jirky Kysely, což ji přivedlo k Nadaci.  Za tuto příležitost je vděčná a je pyšná, že od té doby má i spousta dalších jejích kolegů v Dellu srdce na dlani a pomáhají společně Nadaci jak dobrovolnickou účastí na akcích, tak i pravidelnými finančními příspěvky. Hnacím motorem a nekonečným zdrojem energie je pro ni dcera Ema, která ji v nadační práci podporuje a motivuje. Volný čas tráví kromě dcery s přítelem Honzou, má ráda hory a divadlo.

Pavel Kysela
Pavel Kysela CEO, Adastra CZ

Nar. 1977 v Praze. 18 let působí v oblasti IT poradenství, nejdříve na pozici konzultanta, později na obchodních a manažerských pozicích. Nyní zastává roli generálního ředitele konzultační společnosti Adastra. Adastra se účastnila a účastní celé řady projektů, které mají za cíl pomáhat znevýhodněným jedincům i skupinám. V roce 2014 se Adastra stala generálním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani. Z pozice člena správní rady si Pavel klade za cíl aktivně pomoci zapojení dětí z dětských domovů do samostatného života.

Petr Kuliš
Petr Kuliš Výkonný ředitel, DNS

Narozen v roce 1970 v Praze. Již více jak 20 let působí na různých manažerských pozicích na českém trhu ICT. V současné době je výkonným ředitelem společnosti DNS, která je od roku 2013 partnerem nadačního fondu. Jako člen správní rady se kromě jiného snaží o aktivní zapojení dobrovolníků do zájmových aktivit dětí v dětských domovech. Ve volných chvílích nejraději vyráží do přírody ať již v pohorkách nebo běžeckých botách.

Kateřina Míčková
Kateřina Míčková Marketing Teamleader, DNS

Nar. 1977 v Praze. 18 let působí v oblasti IT poradenství, nejdříve na pozici konzultanta, později na obchodních a manažerských pozicích. Nyní zastává roli generálního ředitele konzultační společnosti Adastra. Adastra se účastnila a účastní celé řady projektů, které mají za cíl pomáhat znevýhodněným jedincům i skupinám. V roce 2014 se Adastra stala generálním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani. Z pozice člena správní rady si Pavel klade za cíl aktivně pomoci zapojení dětí z dětských domovů do samostatného života.

Tereza Stopková
Tereza Stopková Výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond

V roce 2007 využila nabídku na řízení a  vedení nadačního fondu Srdce na dlani.  Nabídku vnímala jako velkou výzvu, ale na problematiku dětí a práci s nimi se velmi těšila. Časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený, ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, pedagogicko-psychologickou péči o děti v domovech a mnoho dalšího.  Inspiraci k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí,  starší dcery Sáry a malého Sebastiena.

Anna Berdychová
Anna Berdychová Srdce na dlani, nadační fond – čestný člen

V roce 1998 se poprvé v životě vydala do Dětského domova v Tisé, kde za firmu Dell předávala první vybavení pro „počítačovou učebnu“ pro děti.  A to byl začátek krásného, někdy náročného, ale trvalého  vztahu, který přetrvává dodnes. Anna má více než dvacetileté pracovní zkušenosti v zahraničních korporacích v oblasti řízení financí a nyní se věnuje vlastní konzultantské firmě a jejím novým profesním koníčkem je i koučování. A protože koučování je také o zvyšování vnitřní motivace, chtěla by svými poznatky přispět ke zdokonalování Motivačního programu pro děti z dětských domovů.

Generální partneři

Připojte se k našim pravidelným dárcům