Podpořit

Kdo jsme

Naším cílem je pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci „něčeho dosáhnout“, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů.

Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu i po jejich odchodu z domova do reálného života „tam venku“! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá!

Historie

Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer v roce 2003. První spolupracující domov Tisá byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, IT vybavením atd. v celkové hodnotě cca 4.000.000,- Kč. V zápětí se přizval ke spolupráci druhý dětský domov Černá Voda a započala se společná dlouhá cesta.

Srdce na dlani si jako první položila otázku, „Kam jdou děti, když se za nimi zavřou dveře dětského domova a kde bydlí“? Za pomoci ředitelů dětských domovů a mentorů vznikaly první unikátní projekty na podporu vytvoření rodinného zázemí v DD, vzdělávání dětí a jejich příprava na život. Časem se ustálila páteř nadační pomoci, která spočívá v Motivačním programu a Pozáruční péči. Jedná se o komplexní podporu a pomoc dětem od útlého věku až do jejich dospělosti.

Hlavní pilíře naší podpory

 • 1.Vytvoření a rozvoj rodinných buněk v malých dětských domovech.

  Tyto skupiny o pěti až osmi dětech jsou zaměřeny na vytvoření domácí, „rodinné“ atmosféry, s jejíž pomocí skrze vykonávání běžných domácích činností a prací, školní přípravy apod., vytváří příznivé klima přirozeného rozvoje dětí. Toto seskupení umožňuje dobrou komunikaci, navázání důvěryplných vztahů či prostor pro individuální řešení problémů. V případě sourozeneckých vazeb jsou tyto vazby podporovány, sourozenci jsou vždy ubytováni ve společné skupině a je podporován model chování, kdy starší pomáhají mladším.

 • 2.Podpora a rozvoj vzdělávání u dětí v dětských domovech

  V domovech je velmi složitá oblast, kde jsou často děti odebrané z rodin, kde si vůbec neplnily školní docházku a jejich motivace něčeho dosáhnout bývá často velmi nízká, dále často musíme zohlednit faktor jejich genetické záteže např. drogově závislí rodiče nebo si děti prošly týráním, které na nich zanechalo psychické újmy.

 • 3.Zprostředkování / úhrada mimoškolních aktivit, kroužků, sportu

  Pravidelnost kroužků vnáší dětem do života rovnováhu a stabilitu. Necháme jim prostor pro vybrání aktivit, které je budou bavit a rozvíjíme jejich talent, tak jako dítě v rodině má podporu rodičů a může se realizovat. Naše děti mají podporu vychovatelů a možnost dělat svého koníčka včetně hrazení všech pomůcek a sportovních soustředění od Srdce na dlani. Navíc je zapojení v mimoškolních aktivitách hodnoceno i v Motivačním programu.

 • 4.Projekt Pozáruční péče aneb příprava na opuštění domova

  Jedná se o nejsložitější oblast, kdy první rok bývá pro děti kritický a většinou rozhodne o jejich dalším životě. Díky našim programům odchází do života samostatní jedinci, kteří si důvěřují a mají nastavenou svojí životní cestu. Výsledkem naší práce je snížení delikventního chování a nepřejímání toxického chování biologické rodiny.

 • 5.Pravidelná pomoc psychologů, mentorů a poradců

  Pravidelná pomoc psychologů a mentorů je nezbytnou součástí péče o děti, které byly týrané, zneužívané nebo odebrané z nefunkčních rodin. Děti nemají rodinné kořeny a potřebují mít důvěru v mezi-lidské vztahy, stabilitu prostředí a pocit, že na to nejsou samy.

  "Přivést k zoufalství duši mladého člověka je zločin, který překonává všechny ostatní zločiny".
  Albert Camus

Patron

Jitka Kocurová

Patronka Srdce na dlani

Nar. 1979 ve Vlašimi. Vystudovala střední školu dopravního letectví. Již 20 let se pohybuje v českém showbusinessu jako modelka, herečka a moderátorka. Patronkou nadačního fondu Srdce na dlani je téměř od jeho vzniku a jak sama říká, být v blízkosti dětí z dětských domovů je neuvěřitelně láskyplné a nabíjející. Do vínku jí byl dán neutuchající optimismus a velké srdce. Miluje golf, jízdu na koni, lyžování a svou rodinu. Má dvě děti a jednoho manžela :-)

Správní rada a Vědecký výbor

Vít Šubert
Vít Šubert zakladatel Unicorn Attacks

Nar. 1970 v Praze. Více než 25 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době působí jako CEO & Co-Founder ve společnosti Unicorn Attacks. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je předsedou správní rady nadačního fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného pro děti z dětských domovů, který funguje již od roku 2004 a tvoří základ poslání nadačního fondu. Dále je spoluautorem programu tzv. Pozáruční péče, který běží od roku 2014 a který se věnuje pomoci dětem, které dětský domov již opustily a tvoří si místo ve vlastním životě. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 140 dětí nepřímo - v našich 5 dětských domovech :-).

Pavel Anděl
Pavel Anděl televizní dramaturg, moderátor, hudebník a producent

Absolvent pražské DAMU. Známý moderátor v rádiích Evropa 2 a RockZone, který dlouhé roky působí i v České televizi. Spoluvlastní animační a postprodukční studio Eallin TV. Pavel se řadí mezi stabilní členy nadačního týmu a je pravidelným moderátorem všech nadačních akcí.

Tereza Stopková
Tereza Stopková výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond

V roce 2007 využila nabídku na řízení a  vedení nadačního fondu Srdce na dlani.  Nabídku vnímala jako velkou výzvu, ale na problematiku dětí a práci s nimi se velmi těšila. Časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený, ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, podílela se na vzniku unikátního programu Pozáruční péče a s dětmi v reálném životě je v pravidelném kontaktu.  Inspiraci k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí, dcery Sáry a Sebastiena.

Vědecký výbor

Vědecká rada posuzuje individuální žádosti dětských domovů. Zároveň je poradním orgánem správní rady v jednotlivých otázkách pomoci klientů v programu Pozáruční péče.

PhDr. Leona Pločková Koutenská dětský psycholog se specializací na sociálně ohrožené děti s 32 letou praxí
MUDr. Tomáš Krůta uznávaný ortoped z FN Motol s 25 letou praxí
MUDr. Michal Emingr gynekolog a porodník z Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům