Podpořit

Kdo jsme

 

Jsme přes 20 let fungující nadační fond, která pomáhá dětem v dětských domovech překonávat překážky spojené s jejich nelehkým životním startem. Podporujeme je po celou dobu jejich života v dětském domově a asistujeme jim při jejich prvních krocích v tom dospělém.

 

Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu i po jejich odchodu z domova do reálného života „tam venku“! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá!

Historie

Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer v roce 2003. První spolupracující domov Tisá byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, IT vybavením atd. v celkové hodnotě cca 4.000.000,- Kč. V zápětí se přizval ke spolupráci druhý dětský domov Černá Voda a započala se společná dlouhá cesta.

 

Srdce na dlani si jako první položila otázku, „Kam jdou děti, když se za nimi zavřou dveře dětského domova a kde bydlí“? Za pomoci ředitelů dětských domovů a mentorů vznikaly první unikátní projekty na podporu vytvoření rodinného zázemí v DD, vzdělávání dětí a jejich příprava na život. Časem se ustálila páteř nadační pomoci, která spočívá v Motivačním programu a Pozáruční péči. Jedná se o komplexní podporu a pomoc dětem od útlého věku až do jejich dospělosti.

 

Hlavní pilíře naší podpory

 • 1.MOTIVAČNÍ PROGRAM

  - Zlepšení průměru školních výsledků o 1,3 klasifikačního stupně
  - Programem prošlo více než 650 dětí
  - SND vyplatila na Motivačním programu přes 9. mil Kč
  - START PROGRAMU v roce 2002

  MOTIVAČNÍ PROGRAM
  KROUŽKOVNÉ
  ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY


  Hlavním cílem Motivačního programu je rozvíjet motivaci dětí z dětských domovů vést spokojený a úspěšný život.

  Záměrem Motivačního programu je vedení dětí k větší zodpovědnosti ve školní oblasti, v přístupu ke svým spolužákům, kamarádům a ke svému okolí. Děti jsou hodnoceny systémem bodování ve třech kategoriích: školní úspěšnost, mimoškolní aktivity a chování. Za dosažené výsledky obdrží finanční odměnu.

 • 2.POZÁRUČNÍ PÉČE

  - S 20 % dětí jsme v kontaktu po opuštění dětského domova
  - Více než 10 % dětí v životě výborně uspěla
  - 28 mladých dospělých tvoří základnu dobrovolníků SND
  - START PROGRAMU v roce 2008

  Přechod z ústavní péče do reálného života bývá často tak razantní a rychlý, že v něm mladí lidé ztroskotávají a špatně se orientují v prvních krocích samostatného života. Systematické vzdělávání a práce s dětmi v letech před opuštěním dětského domova, ale zároveň péče v prvních letech po jeho opuštění mají zásadní vliv na jejich vývoj, který ovlivní a nasměruje celý zbytek jejich samostatného života. Důkladná příprava na tento krok a důvěra sám v sebe jsou klíčové pro jejich začlenění do společnosti. Výsledkem naší práce je snížení delikventního chování a nepřejímání toxického chování biologické rodiny. Zvyšuje se šance na jejich budoucí šťastný život a založení vlastní fungující rodiny.
  Víme, že není v našich možnostech, aby každé dítě procházející naším programem v reálném životě uspělo a neocitlo se na šikmé ploše. Na druhou stranu nám těch 19 let práce s dětmi přineslo zkušenost, že pokud odcházejícím dětem z dětského domova poskytneme pomocnou ruku, šance na úspěch v reálném životě se několikanásobně zvýší. Proto se tuto podporu snažíme nabídnout co nejvíce dětem.

 • 3.MENTORING

  - Více než 25 % dětí v DD mají psychiatrické problémy
  - START PROGRAMU v roce 2008
  - NEJVÍCE využíván dětmi v reálném životě

  Hlavním cílem MENTORINGU je rozvíjet u dětí z dětských domovů ambici vést spokojený a úspěšný život. Do domovů se většinou děti dostávají s různými traumaty a my se snažíme o obnovu důvěry v mezilidské vztahy, stimulujeme chuť poznávat a učit se nové věci.
  Pomáhejte těmto dospívajícím spolu s námi! Staňte se průvodcem konkrétního mladého člověka, který Vaši pomoc uvítá a potřebuje! Můžete se zapojit také finančně formou pravidelného spoření vybranému jednotlivci (100 % této částky bude předáno vybrané osobě v den odchodu z dětského domova). V případě Vašeho zájmu o přímý kontakt Vám rádi poskytneme potřebné údaje, neváhejte se proto na nás obrátit!

 • 4.Pravidelná pomoc psychologů, mentorů a poradců

  Pravidelná pomoc psychologů a mentorů je nezbytnou součástí péče o děti, které byly týrané, zneužívané nebo odebrané z nefunkčních rodin. Děti nemají rodinné kořeny a potřebují mít důvěru v mezi-lidské vztahy, stabilitu prostředí a pocit, že na to nejsou samy.

  "Přivést k zoufalství duši mladého člověka je zločin, který překonává všechny ostatní zločiny".
  Albert Camus

Patron

Jitka Kocurová

Patronka Srdce na dlani

Nar. 1979 ve Vlašimi. Vystudovala střední školu dopravního letectví. Již 20 let se pohybuje v českém showbusinessu jako modelka, herečka a moderátorka. Patronkou nadačního fondu Srdce na dlani je téměř od jeho vzniku a jak sama říká, být v blízkosti dětí z dětských domovů je neuvěřitelně láskyplné a nabíjející. Do vínku jí byl dán neutuchající optimismus a velké srdce. Miluje golf, jízdu na koni, lyžování a svou rodinu. Má dvě děti a jednoho manžela :-)

Správní rada a Vědecký výbor

Vít Šubert
Vít Šubert zakladatel Unicorn Attacks

Nar. 1970 v Praze. Více než 25 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době působí jako CEO & Co-Founder ve společnosti Unicorn Attacks. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je předsedou správní rady nadačního fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného pro děti z dětských domovů, který funguje již od roku 2004 a tvoří základ poslání nadačního fondu. Dále je spoluautorem programu tzv. Pozáruční péče, který běží od roku 2014 a který se věnuje pomoci dětem, které dětský domov již opustily a tvoří si místo ve vlastním životě. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 140 dětí nepřímo - v našich 5 dětských domovech :-).

Pavel Anděl
Pavel Anděl televizní dramaturg, moderátor, hudebník a producent

Absolvent pražské DAMU. Známý moderátor v rádiích Evropa 2 a RockZone, který dlouhé roky působí i v České televizi. Spoluvlastní animační a postprodukční studio Eallin TV. Pavel se řadí mezi stabilní členy nadačního týmu a je pravidelným moderátorem všech nadačních akcí.

Tereza Stopková
Tereza Stopková výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond

V roce 2007 využila nabídku na řízení a  vedení nadačního fondu Srdce na dlani.  Nabídku vnímala jako velkou výzvu, ale na problematiku dětí a práci s nimi se velmi těšila. Časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený, ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, podílela se na vzniku unikátního programu Pozáruční péče a s dětmi v reálném životě je v pravidelném kontaktu.  Inspiraci k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí, dcery Sáry a Sebastiena.

Vědecký výbor

Vědecká rada posuzuje individuální žádosti dětských domovů. Zároveň je poradním orgánem správní rady v jednotlivých otázkách pomoci klientů v programu Pozáruční péče.

PhDr. Leona Pločková Koutenská dětský psycholog se specializací na sociálně ohrožené děti s 32 letou praxí
MUDr. Tomáš Krůta uznávaný ortoped z FN Motol s 25 letou praxí
MUDr. Michal Emingr gynekolog a porodník z Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům