Podpořit

Kdo jsme

Naším cílem je pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci „něčeho dosáhnout“, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů.

Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu i po jejich odchodu z domova do reálného života „tam venku“! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá!

Historie

Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer Czech v roce 2003, která přijala záštitu nad Dětským domovem Tisá. Domov byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, rozvést rozsáhlou počítačovou síť včetně počítačů a dalšího vybavení v celkové hodnotě cca 4.000.000,- Kč.

O rok později, roku 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila firma Oracle Czech. Společnost Oracle obdobným způsobem dlouhodobě podporovala Dětský domov Černá Voda, kde kromě materiální podpory, obnovení vybavení a příspěvků dětem na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytvářela zajímavé víkendové programy. Díky dlouhodobé spolupráci a zkušenostem lze dnes směle říci, že se podařilo stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá a Černá Voda téměř rodinné prostředí.

Hlavní pilíře naší podpory

Patron

Jitka Kocurová

Patronka Srdce na dlani

Nar. 1979 ve Vlašimi. Vystudovala střední školu dopravního letectví. Již 20 let se pohybuje v českém showbusinessu jako modelka, herečka a moderátorka. Patronkou a velkou fanynkou nadačního fondu Srdce na dlani je téměř od jeho vzniku. Do vínku jí byl dán neutuchající optimismus a velké srdce. Miluje golf, jízdu na koni, lyžování. V současné době je na mateřské dovolené. Má dvě děti a jednoho manžela :-)

Správní rada a Vědecký výbor

Vít Šubert
Vít Šubert zakladatel Unicorn Attacks

Nar. 1970 v Praze. Více než 25 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době působí jako CEO & Co-Founder ve společnosti Unicorn Attacks. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je předsedou správní rady nadačního fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného pro děti z dětských domovů, který funguje již od roku 2004 a tvoří základ poslání nadačního fondu. Dále je spoluautorem programu tzv. Pozáruční péče, který běží od roku 2014 a který se věnuje pomoci dětem, které dětský domov již opustily a tvoří si místo ve vlastním životě. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 140 dětí nepřímo - v našich 5 dětských domovech :-).

Pavel Anděl
Pavel Anděl televizní dramaturg, moderátor, hudebník a producent

Absolvent pražské DAMU. Známý moderátor v rádiích Evropa 2 a RockZone, který dlouhé roky působí i v České televizi. Spoluvlastní animační a postprodukční studio Eallin TV. Pavel se řadí mezi stabilní členy nadačního týmu a je pravidelným moderátorem všech nadačních akcí.

Tereza Stopková
Tereza Stopková výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond

V roce 2007 využila nabídku na řízení a  vedení nadačního fondu Srdce na dlani.  Nabídku vnímala jako velkou výzvu, ale na problematiku dětí a práci s nimi se velmi těšila. Časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený, ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, podílela se na vzniku unikátního programu Pozáruční péče a s dětmi v reálném životě je v pravidelném kontaktu.  Inspiraci k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí, dcery Sáry a Sebastiena.

Vědecký výbor

Vědecká rada posuzuje individuální žádosti dětských domovů. Zároveň je poradním orgánem správní rady v jednotlivých otázkách pomoci klientů v programu Pozáruční péče.

PhDr. Leona Pločková Koutenská dětský psycholog se specializací na sociálně ohrožené děti s 32 letou praxí
MUDr. Tomáš Krůta uznávaný ortoped z FN Motol s 25 letou praxí
MUDr. Michal Emingr gynekolog a porodník z Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům