Podpořit

Motivační program

Motivační program
Záměrem Motivačního programu je vedení dětí k větší zodpovědnosti ve studiu, v přístupu ke svým spolužákům, kamarádům a ke svému okolí. Děti jsou hodnoceny systémem bodování ve třech kategoriích – komplexní školní úspěšnost, mimoškolní aktivity a chování, a za dosažené výsledky obdrží finanční odměnu.

Záměrem Motivačního programu je motivování dětí a dospívajících k větší zodpovědnosti ve školní oblasti(studium a studijní výsledky, přístupu ke svým spolužákům, chování a aktivita), v chování a vztahu ke svému okolí (zájem o pomoc v rámci domova, pomoc při péči o ostatní děti, vzájemná slušnost, tolerance, kultivování mezilidských vztahů, vztah k osobním i společným věcem) a v mimoškolních činnostech (návštěva zájmových kroužků, reprezentace domova). Mimoškolní činnosti jsou nadací Srdce na dlani velmi podporovány a tvoří jeden z pilířů její pomoci v domovech. Nadace proplácí dětem kroužkovné včetně všech potřebných pomůcek. Není důležité, zda má dítě či dospívající zájem sportovní, hudební nebo jakýkoliv jiný.

Děti jsou hodnoceny bodováním v uvedených třech kategoriích. V každé kategorii mohou děti získat maximálně 20 bodů za měsíc, celkově tedy za všechny 3 kategorie 60 bodů měsíčně. Finanční odměnu získají pouze ti, kteří za školní pololetí dosáhnou minimálního počtu bodů. Odměňované bodové hodnocení je rozděleno takto: 3. místo – 150-199 bodů (finanční odměna 200Kč hotově a 500Kč poukázkou), 2. místo – 200-249 bodů (finanční odměna 200Kč hotově a 750Kč poukázkou), 1. místo – 250 a více bodů (finanční odměna 200Kč hotově a 1000Kč poukázkou). Počet umístění v jednotlivých kategoriích není omezen. Poukázka je dítěti proplácena jeho vychovatelkou (tetou), a to pro kontrolu nad hospodařením dětí s obdrženou částkou. Děti v průběhu společného vyhlašování výsledků, které probíhá dvakrát ročně, obdrží další věcné dárky dle svého výběru z darů, které nadaci Srdce na dlani poskytli její partneři a sponzoři.

Za obdržené peníze si děti a dospívající mají možnost plnit své sny a pořizují například CD, oblečení či sportovní vybavení, na které by jinak nedosáhly, což je pro děti velkou motivací. Každý obyvatel dětského domova si může průběžně své výsledky i výsledky svých kamarádů kontrolovat na nástěnce.

O úspěšnosti programu vypovídají dosažené výsledky, např. zlepšení známek ve škole či zvýšený zájem dětí o domácí práce.

 

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům