Podpořit

Naše poslání

Hlavním posláním Nadačního fondu Srdce na dlani je pomoci dětem v dětských domovech přes jejich nemilosrdný osud prožít šťastné dětství, plně se integrovat do společnosti a vychovat z dětí sebevědomé a samostatné osobnosti, které po opuštění domova dokáží čelit nástrahám života.

Naše cíle

 • prožití šťastného dětství a dospívání
 • plná integrace dítěte do společnosti
 • dítě připravené na život mimo domov
 • dosažení nejvyššího možného a ukončeného vzdělání
 • skutečný dobrý start do života

Oblasti podpory

 • prevence delikventního chování dětí
 • vzdělávání a výchova
 • volnočasové aktivity
 • podpora sportovních činností
 • úprava prostředí domova
 • materiální vybavení domova

Prostředky k dosažení cílů

 • akce
 • projekty
 • finanční podpora
 • materiální podpora
 • psychologové atd.

Naše projekty

Pomáhejte motivovat děti k lepším výkonům s námi! Přispějte do Motivačního programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100% této částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu!

Generální partneři

Připojte se k našim pravidelným dárcům