Podpořit

Naše poslání

Hlavním posláním Nadačního fondu Srdce na dlani je pomoci dětem v dětských domovech přes jejich nemilosrdný osud prožít šťastné dětství, plně se integrovat do společnosti a vychovat z dětí sebevědomé a samostatné osobnosti, které po opuštění domova dokáží čelit nástrahám života.

Naše cíle

 • prožití šťastného dětství a dospívání
 • plná integrace dítěte do společnosti
 • dítě připravené na život mimo domov
 • dosažení nejvyššího možného a ukončeného vzdělání
 • skutečný dobrý start do života

Oblasti podpory

 • prevence delikventního chování dětí
 • vzdělávání a výchova
 • volnočasové aktivity
 • podpora sportovních činností
 • úprava prostředí domova
 • materiální vybavení domova

Prostředky k dosažení cílů

 • akce
 • projekty
 • finanční podpora
 • materiální podpora
 • psychologové atd.

CO SE NÁM POVEDLO?

Srdce na dlani je nejdéle fungující organizací, která se již přes 20 let zabývá touto problematikou. NAŠÍ PÉČÍ PROŠLO přes 1200 DĚTÍ. Díky naší podpoře máme studenty studující VŠ, velkou základnu úspěšných odchozích dětí, Prázdninové praxe nabídly více než 80 pracovních míst. V Motivačním programu se zlepšil průměr školních výsledků o 1,2 stupně. Hradíme dětem mimoškolní aktivity, které jsou nezbytnou součástí dobrého vývoje každého jedince. V běžné rodině není dítě s úderem plnoletosti naráz vypuštěno do samostatného života bez možnosti další pomoci svých rodičů. "Naše děti" opouští dětský domov ve chvíli, kdy se na to cítí být dost silní, vzdělaní, se zajištěným povoláním a bydlením.

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům