Podpořit

Projekt prázdninové praxe

Projekt prázdninové praxe
Cílem projektu, který byl spuštěn r. 2009 poprvé, je pomoci připravit děti na přechod ze školního prostředí do praktického pracovního života. Projekt si klade za cíl vést děti k pochopení osobní zodpovědnosti za prosazení se v životě a podpořit je v získání pracovních návyků. Neméně důležitý je sociální kontakt v prostředí, se kterým děti nemají v rámci svého pobytu v dětském domově možnost se setkat.

Dětem od 15 let věku je zajištěna praxe pokud možno v oboru, který studují, a to v letních měsících po dobu 14 dní v Praze v partnerských firmách, které tímto způsobem s nadačním fondem Srdce na dlani spolupracují. Děti tak mají možnost nejen se blíže seznámit s reálným pracovním prostředím v konkrétních společnostech či provozovnách, ale také si vyzkoušet mnoho ostatních dovedností, které jsou pro jejich budoucí úspěšný nástup do pracovního procesu klíčové.

Děti se musí o sebe po dobu 14 dní co nejvíce samostatně starat, bydlí v pronajatých bytech, musí si nakoupit, uvařit, dopravit se do zaměstnání, umět si správně rozvrhnout finance a pracovat se svým časem. Na konci pobytu probíhá pro děti poměrně náročné finanční vyúčtování výplat nákladů na stravu a jízdné. Nadace a personál domovů provádí v průběhu praxí nezbytný dohled, nicméně snahou všech zúčastněných je co nejméně zasahovat do každodenního provozu.

Děti se na prázdninové praxe velmi těší, motivačním prvkem je také skutečnost, že na praxi není nárok a je podmíněna dobrým chováním dětí v průběhu školního roku. Vydělané peníze si mohou uspořit nebo si za ně pořídit věci, na které by jinak nedosáhly.

Projekt Prázdninové praxe je pro nadační fond Srdce na dlani finančně velmi náročný. Výplaty dětí nejsou vždy hrazeny zaměstnavatelem, ale hradí je nadační fond ze svých prostředků, stejně jako ubytování, stravu a jízdné. Rozpočet této akce se každoročně pohybuje nad hranicí 150.000 Kč.

Chtěli byste se do tohoto projektu zapojit? Můžete nám pomoci zprostředkovat nebo dokonce sami nabídnout zaměstnání pro děti na prázdninové praxe? Neváhejte nás kontaktovat! Budeme rádi za jakoukoliv Vaši pomoc!

 

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům