Podpořit

Projekt Stipendium

Projekt Stipendium
Projekt Stipendium je zacílen na finanční podporu dospívajících od 15 let věku a na získání či prohloubení předem vytipovaných v životě uplatnitelných dovedností dětí. Projekt probíhá korespondenční formou pravidelně každý měsíc.

Dětský domov má velmi omezené prostředky na vyplácení kapesného, limitní částka činí necelých 300Kč měsíčně. Děti toto kapesné ale nevyužívají stejným způsobem, jako většina dětí z běžných rodin. Za tyto peníze si pořizují i věci, které jsou pro děti z běžných rodin standardem, který mají doma volně k dispozici – kosmetiku, sladkosti či oblečení podle svého výběru. Primárním cílem projektu Stipendium tedy je umožnit dětem dosáhnout na podporu 300Kč měsíčně, která je hrazena nadačním fondem Srdce na dlani.

Poskytnutí této částky však není jediným cílem projektu. Každý mladý obyvatel domova, který se do projektu zapojí, musí pro získání této částky každý měsíc splnit konkrétní úkol, směřující pod odborným vedením k osvojení či prohloubení nějaké dovednosti praktického či osobnostně sociálního charakteru. Důraz je kladen na uplatnitelnost těchto dovedností v běžném životě. Z praktických dovedností lze jmenovat: zaležení emailové schránky, formální komunikace emailem se všemi náležitostmi, vyplnění formuláře, založení si vlastního bankovního účtu, dále pak např. sepsání CV a motivačního dopisu, odpověď na inzerát, vyřízení reklamace apod. Z oblasti osobnostní a sociální výchovy lze pak zmínit tyto návyky či dovednosti: pravidelné plnění stanovené povinnosti, přijímání konstruktivní kritiky a adekvátní reakce na ni, důslednost, cílevědomost, ovládnutí vlastní pohodlnosti, asertivita, trpělivost, „dotahování“ povinnosti do konce, prohloubení uvědomění vztahu práce – odměna apod.

Projekt byl spuštěn roku 2013, přístup k němu má ccá 40 dětí a je stále průběžně aktualizován a upravován.

Pro uchazeče o zapojení do projektu a získání stipendia – instrukce stahujte ZDE.

 

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům