Podpořit

Dětský domov Krásná Lípa

Dětský domov Krásná Lípa
Nejnovější domov, který byl přizván ke dlouhodobé spolupráci. Jedná se o menší domov rodinného typu, kde způsob života dětí je přizpůsoben modelu fungování v rodině. Společně s vedením domova byl zaveden r. 2008 projekt Pedagogicko-psychologická péče a supervize vychovatelů.

 

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům