Podpořit

Projekty Think Big zdárně ukončeny!

Projekty Think Big zdárně ukončeny!

Think Big je projekt Nadace Telefonica, o jehož podporu se úspěšně ucházely dva týmy z dětských domovů Krásná Lípa a Litoměřice. Více o projektu naleznete ZDE

Litoměřický tým, pod vedením Lucie Trnkové, pod supervizí Kláry Chadzivasilis, si ve složení mladých (skoro) dospělých z dětského domova Jiřiny Karhanové, Lukáše Lama a Daniela Tregnera jako projekt zvolil rekonstrukci „domečku“, který je součástí areálu DD. 

Litoměřický tým, pod vedením Lucie Trnkové, pod supervizí Kláry Chadzivasilis, si ve složení mladých (skoro) dospělých z dětského domova Jiřiny Karhanové, Lukáše Lama a Daniela Tregnera jako projekt zvolil rekonstrukci „domečku“, který je součástí areálu DD. 

Vedoucí týmu Lucka vysvětluje: „Think big tým z litoměřického dětského domova, má obrovskou radost. Uspěli jsme v 5. výzvě projektu Think big a dostali dotaci na náš projekt: Startovací byt pro děti z dětského domova. Můžeme tedy „zrekonstruovat“ a vybavit starý služební byt v areálu našeho domova. Tento byt bude sloužit dětem našeho domova starším osmnácti let, které tam přestěhujeme a ony si vyzkouší samostatný život nanečisto. Budou si samy hospodařit s rozpočtem, nakupovat, prát, vařit, uklízet. Ale pořád budou pod ochrannými křídly tet.“

Krásnolipský tým se pod vedením bývalého vychovatele Michala Seiferta ve složení František Bartoš, Jakub Bartoš a Josef Sivák pustil do rekonstrukce sklepních prostor domova s cílem vybudovat profesionální zázemí pro taneční aktivity dětí z DD. 

Motto projektu zní: Tančíme pro Krásnolipáky! a poslání projektu shrnuje Michal:  „Náš projekt Tančíme pro Krásnolipáky byl Nadací O2 Telefonica schválen a podařilo se nám získat finance na vybudování tančírny, díky čemuž se dětem vybaví místnost určená k tanci, pořídí se oblečení potřebné na účast v soutěžích, dále se budou naše děti moci zdokonalit v tancování (tím aktivně využijí svůj volný čas) a mimo jiné budou rozdávat radost prostřednictvím vystoupení v domovech důchodců, akcích města a různých společenských událostech.“

Samotné realizaci projektu předcházel 

Vzdělávací kurz Think Big – 16.9.2013

Děti a mladí dospělí z dětských domovů Krásná Lípa a Litoměřice, kteří se zapojili do dvou projektů Think Big, se zúčastnili v termínu 13.-15. září 2013 vzdělávacího kurzu v Lipnici, který vyhlašující Nadace Telefonica pro účastníky projektů pravidelně pořádá. Třídenní akce je plná školení, projektů a aktivit, které mají za cíl mladým lidem napomoci při realizaci projektu, uvést je do problematiky administrace projektu a umožnit setkání a seznámení se s dalšími lidmi a jejich projekty.

O proběhlém kurzu napsal vedoucí projektu Michal: „V termínu od 13. – 15.9.2013 jsme se s projektovým týmem a naším mentorem,(kterému děkujeme za pomoc a cenné rady) zúčastnili semináře, kde nám byla předána spousta cenných rad a dovedností, které zužitkujeme při samotné realizaci projektu. Na fotografiích můžete vidět přípravu plakátu, který sloužil k prezentaci na veletrhu projektů, kde jsme navázali spoustu nových kontaktů. Mimochodem na tvorbu plakátu jsme měli velice omezený čas, takže to nebylo vůbec jednoduché 🙂 O dalším vývoji našeho projektu vás budeme informovat zde i na facebooku nadace Srdce na dlani a facebooku Dětského domova Krásná Lípa.“

Kurz také hodnotí vedoucí Lucie z Litoměřic: „V rámci projektu jsme se zúčastnili víkendového vzdělávacího kurzu. Vybrali jsme tři členy týmu – Lucku, Jiřinku a Lukáše, kteří se v termínu 13.9. – 15.9.2013 vypravili do Doks, vzdělávat se. A kromě spousty zajímavých informací k projektu a týmové práci jsme si užili spoustu zábavy. Vyráběli jsme plakát k našemu projektu, natáčeli video, hráli spoustu her. Také jsme poznali spoustu nových, zajímavých mladých lidí a získali kontakty. K našemu týmu přibyla mentorka – sympatická Terka, která bude nad naším projektem držet ochrannou ruku.     Z Doks jsme si odvezli samé příjemné zkušenosti, dobrou náladu a chuť vrhnout se naplno do realizace našeho projektu.“

 

Milníky

Realizace projektu Think Big je rozdělena do několika fází, tzv. milníků, které mají být plněny v předepsaných termínech.

K průběžné realizaci I. a II. milníku říká vedoucí Lucie z Litoměřic: V neděli jsme dokončili druhý milník projektu. Tentokrát jsme se pustili do natírání oken a vchodových dveří. Přestože barva nezasychala podle našich představ, jsme se i s touto prácičkou statečně poprali. A užili jsme si i spoustu zábavy.“

Že si litoměřické tým užil spoustu zábavy, dokládá i jejich fotodokumentace.

Také tým z DD Krásná Lípa hlásí slovy vedoucího týmu Michala dokončení I. milníku:

„Tento týden se našemu projektovému týmu podařilo dokončit 1. milník našeho projektu. Výstupem z tohoto milníku bylo nainstalované zrcadlo. Samotné instalaci předcházelo vybrání vhodného umístění zrcadla, volba vhodného rozměru, rozeslání poptávek na námi požadovaný rozměr a vybrání nejlepší nabídky, kterých se sešlo hned několik. Za pomoci „strejdy“ údržbáře jsme zrcadla pověsili a nablýskali. Už se těšíme na první taneční kroky a trénování na soutěže, které nás v následující době čekají.“

Krásnolipský i litoměřický tým úspěšně pokračují k dokončení projektů Think Big!

V Litoměřicích probíhají finální práce na domečku. Daniel namaloval obrázky na zeď, tým byl v truhlárně vyrábět poličky, které potom instaloval v příslušném místě ve spíži, v domečku

se čile brousí a natírá! Kompletní fotogalerii naleznete ZDE

Oba projekty Think Big byly úspěšně zakončeny!!

Ke slavnostnímu otevření startovacího bytu, které proběhlo v sobotu 8.2.2014 za účasti dětí a personálu dětského domova Litoměřice, zástupců nadačního fondu Srdce na dlani a pozvaných hostů napsala vedoucí projektu Lucie: „V sobotu 8.2.2014 se v našem dětském domově sešlo více než 50 hostů na Slavnostní otevření Startovacího bytu.

Představili jsme tak byt, který jsme díky podpoře z programu Think big od Nadace Telefonika O2 s dětmi trochu opravili a vybavili. Akci zahájila paní ředitelka našeho dětského domova, realizační tým řekl, jaké práce v bytě vykonal. Následovalo taneční vystoupení dětí, které sklidilo velké ovace. Pak už jsme přešli k samotnému otevření startovacího bytu, členka realizačního týmu projektu – Jiřinka Karhanová a paní ředitelka přestřihly pásku do bytu a všichni se mohli podívat, jak budou naší dospěláci bydlet. A pak už se jen povídalo a jedlo výborné občerstvení. Měli jsme krásnou sobotu.“

Slavnostní uvedení tančírny do provozu v dětském domově v Krásné Lípě, které proběhlo ve čtvrtek 6.2.2014, doprovodil mentor týmu, pan Ondřej Dvouletý, tímto milým dopisem:

„Příjemné páteční dopoledne do nadace,

rád bych touto cestou zaslal pár slov ke slavnostnímu zakončení projektu Tančíme pro Krásnolipáky, jehož jsem za doby působení v TO2 byl mentorem.

Včera (6. 2.) proběhlo slavnostní otevření tančírny a tedy i vyvrcholení celého projektu za účasti představitelů nadačního fondu Srdce na dlani, Dětského domova Krásná Lípa, novinářů a hlavně dětí, kterým bude tančírna sloužit.

Prostory tančírny pomohou dětem ke zlepšování jejich tanečních dovedností. Děti se úspěšně umísťují v celorepublikových soutěžích dětských domovů. Děti nám předvedly moc pěkné slavnostní vystoupení v tanečním oblečení. Za přátelské atmosféry bylo poděkováno Think Big a bylo prezentováno jeho logo, které visí v tančírně. Během úvodního slova si děti mohly představit práci, kterou projektový tým odvedl a uvědomit si její hodnotu. Následovalo občerstvení a diskuze nad tančírnou a jejím účelem.

Během práce na projektu fungovala výborně komunikace s koordinátorem projektu Michalem Seifertem, kterému děkuji za spolupráci, a všechny drobné nejasnosti jsme vždy vyřešili za pomoci nadace. Tančírna bude sloužit dlouhodobě k radosti dětem, kteří se na její tvorbě podílely. Určitě bych sám za sebe doporučil další návrh projektů Dětským domovem v Krásné Lípě.

Děkuji také za osobní zkušenost, kterou mi projekt Think Big dal, za bližší poznání lidí z Dětského domova Krásná Lípa a za rozšíření obzorů v neziskovém sektoru.

Během slavnostního otevření jsem nikterak oficiálně nezastupoval nadaci TO2 a mluvil jen za svou vlastní osobu.

 Děkuje a srdečně zdraví

 Ondřej Dvouletý“

 

Foto Ondřej Dvouletý:

Foto Ivo Šafus (vybezek.eu):

Článek o otevření cvičného bytu v Litoměřicích, otištěný 10.2.2014 v MF DNES:

Reportáž ČRO SEVER o otevření tančírny v Krásné Lípě si můžete poslechnout ZDE

Děkujeme realizačním týmům a všem jejich pomocníkům za odvedenou práci a přejeme, ať tančírna i cvičný byt co nejlépe a nejdéle slouží!

1101

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům