Podpořit

Think Big v DD Litoměřice

Think Big v  DD Litoměřice

Ve středu 5. června zástupci nadace Srdce na dlani navštívili dětský domov v Litoměřicích. Do domova se přijel podívat i náš štědrý sponzor pan Václav Krajíček. V rámci návštěvy byl představen projekt nadace Telefónica Think Big, skupina dospívajících v dětském domově se rozhodla podat žádost o schválení projektu, který podpoří rekonstrukci cvičeného bytu v prostorách dětského domova a to s přispěním nové dobrovolnice Srdce na dlani Kláry Chadzivasilis.

13

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům