Podpořit

Vánoční charitativní kocert 2015

Ve středu 25. listopadu 2015 proběhl již jedenáctý ročník Vánočního charitativního koncertu nadačního fondu Srdce na dlani, který byl již tradičně zaměřen na podporu dětí z dětských domovů. Bohatý program večera v Národním domě na Vinohradech v Praze završila svým koncertem hudební skupina BUTY.

Na úvod večera hosty přivítala patronka nadačního fondu Jitka Kocurová spolu se zakladatelem fondu, panem Vítem Šubertem. Večerem téměř sedm set účastníků koncertu provedl moderátor Pavel Anděl. Po vystoupení dětí z dětských domovů zahrála hudební skupina BUTY své největší hity.

Hosté podpořili prostřednictvím nadačního fondu děti z dětských domovů, a to zakoupením výrobků z dětských domovů, zasláním dárcovské zprávy DMS a finančními dary. Během večera se podařilo vybrat mnoho finančních prostředků v hotovosti, přesná částka bude známa po rozpečetění pokladniček magistrátem Hl.m. Prahy. Prostřednictvím DMS bylo vybráno přibližně 10 000 Kč. Veškeré vybrané prostředky budou použity na financování potřeb dětí z dětských domovů.

Nadační fond Srdce na dlani se již třináct let snaží podporovat děti z pěti dětských domovů, provázet je v průběhu jejich života v domově, ale především pomoci je připravit na jeden z nejrizikovějších okamžiků jejich života – vstup do samostatného života.

V současné době drží nadační fond Srdce na dlani patronát nad pěti dětskými domovy, konkrétně v Černé Vodě, Krásné Lípě, Litoměřicích, v Tisé a ve Zruči nad Sázavou. Nadační činnost by byla nemyslitelná bez pomoci generálních partnerů – společností DELL Computer, DNS a ADASTRA. Vánoční benefiční koncert zaštítili generální partneři koncertu – společnosti DELL Computer, Adastra a CZ.NIC a hlavní partner koncertu – společnost DNS.

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům