Podpořit

PRÁZDNINOVÉ PRAXE

PRÁZDNINOVÉ PRAXE
PRÁZDNINOVÉ PRAXE MĚLY REKORDNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ

Podle dostupných dat přechod z ústavní péče do reálného života bývá často tak razantní a rychlý, že v něm mladí lidé ztroskotávají a špatně se orientují v prvních krocích samostatného života. Z tohoto důvodu vznikl již v roce 2009 úspěšný projekt PRÁZDNINOVÉ PRAXE, kdy se pokoušíme těmto mladým lidem tuto nelehkou situaci usnadnit a zprostředkovat jim základní pracovní zkušenost. Děti si často nevěří, neumí dobře komunikovat, bojí se velkého světa za zdmi dětského domova. Díky praxím dospívající poznají pracovní prostředí, zdokonalí se v základních návycích nutných pro zvládání zaměstnání, často naváží nové dlouhodobé pracovní i osobní kontakty. A nejen to! Vyzkouší si samostatný život, kdy je nutné udělat si rozpočet, hospodařit s penězi, nakupovat a vařit.

15

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům