Podpořit

Poděkování dárkyni paní E. Ševelové

Nadační fond Srdce na dlani děkuje laskavé dárkyni, paní Evě Ševelové, za finanční dar 61 000 Kč!

Paní Ševelová originálním způsobem uspořádala oslavu kulatých narozenin svého muže, kdy hosté nosili místo dárků příspěvky nadačnímu fondu Srdce na dlani. Vybrána byla tato úžasná částka, která bude použita na podporu projektů nadačního fondu –

Lyžařský víkend pro děti z DD – 16 000 Kč a projekt Pomoz mu do života – 45 000 Kč.

Doufáme, že se přístup paní Ševelové stane inspirací pro další oslavy nejen kulatých narozenin 🙂

 

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům