Podpořit

Odměny dětem za jejich úsilí v motivačním programu rozdány

Odměny dětem za jejich úsilí v motivačním programu rozdány
Ve všech našich dětských domovech již máme za uplynulé pololetí vyhlášen motivační program

Máme radost, že i po mnoha letech fungovaní plní náš motivační program nadále svou funkci. Tou je zejména dodatečná motivace ke správnému plnění školních povinností, realizace svého talentu nebo pěstování zdravých mezilidských vztahů. Tleskáme všem dětem, které získaly přední umístění a držíme v dalších kolech palce těm, kteří mají ve svém ohodnocení ještě rezervy.

115

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům