Podpořit

Nový hlavní partner společnost DNS a.s.

V červenci roku 2013 NF Srdce na dlani přivítal nového hlavního partnera pro podporu dětí, společnost DNS a.s., která se  stejně jako naši stávající

generální partneři Ness a Dell zabývá  oblastí IT.

Společnost DNS je distributorem s přidanou hodnotou IT technologií a projektů, působícím na českém trhu. Od svého založení v roce 1997 působí DNS jako prostředník mezi výrobci technologií a sítí autorizovaných obchodních partnerů , kteří dodávají IT řešení koncovému zákazníkovi.

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se, že společně vykouzlíme mnoho dětských úsměvů J.

 

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům