Podpořit

Nadační fond Srdce na dlani slaví 20 let pomoci dětem v dětských domovech

Nadační fond Srdce na dlani slaví 20 let pomoci dětem v dětských domovech
Ve středu, 23.11. 2022 v Praze na Střeleckém ostrově uspořádal nadační fond Srdce na dlani slavnostní benefiční večer u příležitosti 20. výročí jeho založení. V rámci večera byl představen kalendář, který pro nadaci nafotil známý fotograf Jakub Ludvík, společně s dětmi z dětských domovů a tvářemi českého sportu i showbyznysu. Vybrané umělecké fotografie byly mezi přítomnými hosty vydraženy a výtěžek dražby bude využit v projektech, které Srdce na dlani pro děti vytváří.

Činnost fondu se od začátku svého působení zaměřuje na individuální práci s jednotlivými dětmi. Jeho cesta začala v dětském domovu v Tisé, který byl v té době téměř v havarijním stavu. Domov se podařilo opravit a zmodernizovat, ale v rámci této pomoci si zakladatel fondu, Vít Šubert, uvědomil, že děti v tamním domově zoufale potřebují daleko více než jen materiální pomoc. “Vzhledem k traumatům, se kterými děti do domova přicházejí, potřebují na míru ušitou pomoc, která je vytáhne z apatie a nabídne motivaci na sobě pracovat a vést spokojený život”, dodává Šubert. S odborníky pak byly vypracovány programy, které s dětmi pracují v čase jejich pobytu v domovech i po jeho opuštění. Díky úspěšnosti těchto programů rozšířil fond v dalších letech svou působnost o další čtyři dětské domovy a pomoci se podařilo již více než 1300 dětem.

 

Jedním z hlavních pilířů fondu je Motivační program, který nabízí dětem impulzy k dobrému prospěchu ve škole, mimoškolních aktivitách i chování v domově samotném. Bylo změřeno, že děti, které se do programu zapojily zlepšily svůj prospěch o v průměru 1,2 klasifikačního stupně. Za úspěch v bodovacím systému získávají děti finanční odměny, které jsou jim předány z menší části v hotovosti a z větší části formou poukázek, které si mohou spořit.

Další program je nazýván “Pozáruční péče”. Zde je opora poskytována těm, kteří domov opouštějí. Bez rodinného zázemí bývá toto období často kritické a rozhodující pro to, zda se mladí dospělí ocitnou na šikmé ploše nebo povedou zodpovědný život ve společnosti. Pracovníci fondu tak poskytují pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, konzultují finanční otázky a často suplují roli nejbližší rodiny.

Velice přínosným se ukázal i program prázdninových praxí. Děti starší 15 let si na 2 týdny zkusí klasickou pracovní rutinu, dojíždění, vaření a jednání sami za sebe tak, jak to chodí v běžném pracovním životě. Výrazně se tak limituje riziko, že po odchodu z mikrosvěta dětského domova nemají reálnou představu o tom, co vše obnáší samostatný život. Tímto programem prošlo již téměř 200 dětí.

 

Do budoucna chce fond do svých osvědčených programů zahrnout co nejvíce dětí a rád by rozšířil svou pomoc do rodin, odkud děti do dětských domovů přicházejí. Chce také otevřít společenskou diskusi o zákonném nastavení provozu dětských domovů, které je v současné době tristně zastaralé. Aktualizace zákona by byla velmi přínosná nejen pro provozovatele domovů, ale hlavně pro děti samotné.

1112

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům