Podpořit

Grant od Nadace ČEZ

Ke konci roku nás potěšila zpráva o úspěšném grantovém řízení, kterého jsme se účastnili. Získali jsme grant od Nadace ČEZ ve výši 500 000,-Kč. Peníze jsou určeny na vzdělávání a motivaci dětí v dětských domovech Krásná Lípa, Černá Voda, Tisá a Litoměřice. Velká část z rozpočtu půjde na péči psychologů, která probíhá pravidelně 1x týdně v každém domově. Odborníci pečují nejen o křehkou dětskou duši, ale zajišťují i přípravu dětí na přijímací zkoušky na střední školy a pomáhají starším se lépe orientovat při vstupu do běžného reálného života. Zbytek částky je určen na odměny v motivační programu a hrazení kroužků a mimoškolních aktivit.

 

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům