Podpořit

Dar od spol. Corpus Solutions

Společnost Corpus Solutions, a.s., se rozhodla podpořit Filipa z dětského domova Černá Voda.

V rámci firemní sbírky vybrali krásnou částku  35 000Kč. Peníze jsou určené na Filipův start do života a na jeho vzdělávání.

Děkujeme ze srdce všem zaměstnancům a vedení  společnosti za tuto cennou podporu!

 

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům