Podpořit

Detský domov Tisá

S dětským domovem v Tisé začal nadační fond Srdce na dlani spolupracovat již v roce 2003. Domov byl v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Později se činnost Srdce na dlani zaměřila na vytvoření a realizaci projektů. Tento domov byl prvním, kde byl zaveden Motivační program.

Generální partneři

Připojte se k našim pravidelným dárcům