Podpořit

Arval podpořil dětské domovy

Arval podpořil dětské domovy

Ve Smetanově síni v Obecním domě dne 6.6.2013 společnost Arval slavila 10leté výročí působnosti na českém trhu. Během galavečera , který moderoval Marek Eben vystoupili známé osobnosti, zazpívala skupina Olympic, ale především se večer nesl v duchu benefice a společenské odpovědnosti firmy Arval. Ředitelka NF Srdce na dlani Tereza Stopková převzala dárkový šek ve výši 100 000Kč. Tato částka bude určená na podporu a rozvoj dětí z dětských domovů, které se připravují na přechod do reálného života.
Moc si ceníme projevené důvěry a děkujeme za podporu.

13

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům