Podpořit

Vánoční charitativní koncert na podporu dětských domovů 30.11.2011

Vánoční charitativní koncert na podporu dětských domovů 30.11.2011

NF Srdce na dlani připravil díky pomoci významných technologických společností Dell Computer, Oracle a Ness Technologies 7. ročník vánočního benefiční koncertu. Příjemný středeční večer v Národním domě na pražských Vinohradech jako již tradičně patřil nejen zábavě, ale i velkorysosti. Byl kladen důraz nejen na inspiraci a zapojení nových mecenášů na financování projektů, které pomáhají dětem vkročit do života, ale i dát lidem možnost podílet se pozitivně na věcech veřejných a motivovat je k dalším aktivitám.Hosty nejprve společně přivítali zástupci všech tří společností: Jiří Kysela (generální ředitel Dell Computer), Zdeněk Pilz (generální ředitel Oracle) a Hana Součková (marketingová ředitelka Ness) a výkonná ředitelka Nadačního fondu SND Tereza Stopková. Ta po představení aktivit Fondu a poděkování partnerům oficiálně zahájila kulturní část programu, kterou přítomné provedl moderátor večera Pavel Anděl. Hosté měli možnost zhlédnout bohatý program dětí z dětských domovů a následný zlatý hřeb večera, koncert Moniky Absolonové.V průběhu večera došlo i na předávání cen za mimořádný přínos a dlouhodobou obětavou práci pro děti v dětských domovech. Plaketu a poukaz na zaslouženou zahraniční dovolenou převzala z rukou člena správní rady SND Víta Šuberta vychovatelka domova v Litoměřicích, paní Radka Badinková.  Správní rada se rozhodla udělit plaketu významným dárcům panu Chadzivasilisovi a společnosti TEAM.cz.Stejně jako v uplynulých letech měli hosté možnost v průběhu večera podpořit Nadační fond zakoupením výrobků dětí z dětských domovů i přímými finančními dary. Celkově se během několika málo hodin podařilo vybrat více než 73 000 korun. Tato částka pomůže dětským domovům financovat mimoškolní aktivity, kroužky a nakoupit sportovní vybavení.

150

DĚKUJEME SPONZORŮM

Připojte se k našim dárcům